Insinööritoimisto Makrotec Oy - Rakennusten ilmatiiveysmittaus

Rakennusten ilmatiiveysmittaus

Ilmavuodot aiheuttavat merkittävän taloudellisen menoerän kotitalouksille kohonneiden lämmityskustannusten muodossa. Ilmavuotojen seurauksena kodeissamme asumisviihtyvyys laskee ja seurauksena voi olla myös terveyshaittoja.

n50/q50-testi

Rakennuksien ilmatiiveys voidaan määrittää n50/q50 testeillä. Mittauksen aikana luodaan rakennukseen 50 Pa paine-ero. Ennen mittausta ikkunat, ulko-ovet, tuuletuskanavat ja viemäriaukot yms. suljetaan tai tiivistetään. Ilma virtaa rakennukseen ilmavuotokohtien kautta, jotka voidaan paikantaa lämpökameran tai merkkisavun avulla. Mitä tiiviimpi tutkittava kohde on, sitä vähemmän laite tarvitsee ilmaa paine-eron luomiseksi ja ylläpitämiseksi.

Ilmatiiveysarvoja

• n50/q50 =   …1 -korkea ilmatiiveys
• n50/q50 = 1…3 -keskiverto ilmatiiveys
• n50/q50 = 3…   -matala ilmatiiveys

 

 

 


Yhteystiedot

Insinööritoimisto
Makrotec Oy
Suvitie 2
90800 OULU