Insinööritoimisto Makrotec Oy - Lämpökuvaus

Lämpökuvaus

Lämpökuvauksella saavutettavat hyödyt

• Lämpökuvaus paljastaa eristeviat ja hallitsemattomat ilmavuodot, jotka lisäävät huomattavasti energian kulutusta. Esim. ilmavuodot edustavat vanhoissa rakennuksissa jopa 40 % lämmityskustannuksista, mistä kertyy asukkaalle ylimääräisiä kuluja useita satoja euroja vuodessa. Edellä mainitut ongelmat usein aiheuttavat myös kosteus- ja homevaurioita rakenteisiin.


• Lämpökuvauksella voidaan paikantaa lattialämmitys kaapelien/putkien paikat ja niiden toimivuus.

• Lämpökuvausta voidaan käyttää apuna paikannettaessa kosteusvaurioita.

Lämpökuvaus olisi suositeltavaa suorittaa kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa kuvaus tehdään normaalissa käyttötilanteessa ja toisessa vaiheessa rakennus alipaineistetaan kuvauksen ajaksi.

 


Yhteystiedot

Insinööritoimisto
Makrotec Oy
Suvitie 2
90800 OULU